Zintech - strona główna
inteligentny dom

Dom inteligentny

dom energooszczędny

Dom energooszczędny

monaż

Montaż

systemy zintegrowane

Systemy zintegrowane

zintegrowane źródła ciepła

Celem zaproponowanych rozwiązań jest usprawnienie sterowania w celu podniesienia komfortu użytkowania instalacji budynku, wytworzeniem i dystrybucją ciepła w zależności od zapotrzebowań odbiorników oraz poprawienie ekonomiczności produkcji ciepła i chłodu a co za tym idzie obniżenia kosztów eksploatacji rezydencji.

 

Opis rozwiązań

 

Pompę ciepła należy wyposażyć w moduły modulacji temperatury zadanej 0-10V (dostarcza i konfiguruje dostawca od strony Inwestora). Pompa pracują w układzie z układem solarnym i Kotłami C.O. - temperatury będą modulowane za pośrednictwem modułu 0-10V ze sterownika PLC na podstawie zapotrzebowania z odbiorników. Układ zostanie sparametryzowany tak aby pracować jak najbardziej to możliwe na niskich parametrach zasilania w celu utrzymania korzystnego współczynnika COP (ilość uzyskanego ciepła/chłodu w stosunku do włożonej energii elektrycznej) Sterownik PLC nie wpływa bezpośrednio na pracę pomp ciepła i nie bierze udziału w określaniu ilości załączeń i czasu pracy pompy Tymi procesami zajmuje się sterownik pomp ciepła. Przy produkcji chłodu nadmiar ciepła zostanie przekierowany do dolnego źródła ciepła przy zachowaniu optymalnego COP. Sterownik PLC będzie korzystał z informacji z systemu KNX (ogrzewanie chłodzenie), wentylacji (MODBUS) wyszuka odbiornik z największym zapotrzebowaniem na parametr i będzie zadawał temperaturę czynników grzewczych/chłodzących do buforów jaki i na obiegi grzewcze. Poniżej przykład wykresu modulacji źródła ciepła w zależności od chwilowego zapotrzebowania ma wysoki parametr. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu ogranicza straty na obiegach i buforach, zwiększa COP dla Pomp ciepła i czas pracy w przedziale kondensacji dla kotłów kondensacyjnych - nie jest utrzymywany stale wysoki parametr. 


 

 

Obiegi grzewcze. Należy wymienić zawory trójdrożne mieszające na Belimo i napędy Belimo (np. NRQ24ASR D50 001 TOL) ze sterowaniem proporcjonalnym 0-10V z sygnałem zwrotnym 2-10V (firma Hydrauliczna od strony inwestora) Napędy te umożliwiają precyzyjne utrzymanie temperatury na obiegach grzewczym i wysyłają sygnał zwrotny potwierdzający osiągnięcie zadanej pozycji. (można zastosować rozwiązanie droższe z interfejsem MP bus). Temperatury na obiegach będą określane na podstawie zapotrzebowania z odbiorników (np. pozycja zaworów na grzejnikach, czy nagrzewnicy wentylacji.) poprzez sterownik PLC. Pompy obiegowe będą załączane i wyłączane przez sterownik PLC również na podstawie informacji z poszczególnych systemów. (UWAGA należy usunąć z instalacji BAY PASY z instalacji hydrauliki o ile są takie zastosowane) Pompy obiegowe automatyczne zostaną sparametryzowane do pracy ze stałym ciśnieniem za pompą. Obiegi zostaną z wizualizowane na Panelu dotykowym z możliwością ręcznego zadawanie temperatur na obiegach system zostanie wyposażony w funkcje TURBO w celu szybkiego wybudzenia i osiągnięcia parametrów zadanych temperatur w pomieszczeniach. Poniżej przykładowy obraz wizualizacji obiegów. Załączone podgrzewanie CWU SPA i ładowanie bufora i podgrzewanie CWU Techniczny - chwila zapotrzebowania na wysoki parametr.

 

 

Termostaty pokojowe KNX i integracja z systemen VRV Mitsubishi.

 

Termostaty Pokojowe będą sterować zaworami grzejnikowymi i za pośrednictwem bramek klimatyzatorami VRV. Taki układ uniemożliwi jednoczesne grzanie i chłodzenie nie zależnych systemów. Funkcji Konfort, Oczekiwanie, Tryb Nocny z zegara tygodniowego z wizualizacji oraz powiązanie z czujnikami ruchu KNX w celu automatycznego przełączenia w tryb Komfort w poszczególnych pomieszczeniach po detekcji ruchu na określony czas. Sygnały z termostatów będą przekazywane do sterownika PLC w celu wyliczenia optymalnej temperatury obiegu grzewczego.

 

Dodatkowo proponujemy zastosować stację pogodową w celu sterowania roletami/żaluzjami na potrzeby ogrzewania (zimą odsłanianie okien w celu nagrzania przez słońce pomieszczeń przy nieobecności użytkowników) latem wspomaganie klimatyzacji (przez automatyczne przysłanianie okien przy nadmiernym nasłonecznieniu i nieobecności użytkownika w pomieszczeniu.

 

 

Układ solarny.

 

Przy modernizacji układu na potrzeby technologi basenowej zaleca się zastosowanie kolektorów próżniowych które charakteryzują się nieco niższym zyskiem ciepła w okresie letnim w porównaniu z kolektorami płaskimi ale posiadają większy zysk ciepła w okresie przejściowym i zimowym. W okresie letnim w układzie występuje dużo ciepła odpadowego z pracy klimatyzacji które w pierwszej kolejności powinno być zagospodarowywane na potrzeby budynku a nadmiar przekierowywany do dolnego źródła pomp ciepła. Sugerujemy przewymiarowanie układu solarnego i podpięcie do dolnego źródła ciepła w celu zrzutów i regeneracji źródła dolnego. W przypadku takiego rozwiązania musi być zagwarantowane napięcie zasilania dla pompy obiegowej dolnego źródła np. z UPS lub Agregatu prądotwórczego. Można do tego celu wykorzystać również układ fotowoltaiczny planowany przez Inwestora.

 

 

Technologia Basenowa

 

Proponujemy wymianę informacji technologi baseny poprzez wej/wey analogowe lub protokół komunikacji w celu zarządzenia temperaturą wody w basenie. Istnieje możliwość całkowitego przejęcia sterowania ogrzewaniem wody basenu przez sterownik PLC. Użytkownik zadawał by temperaturę z Panelu dotykowego lub telefonu w określonych przedziałach temperatur. Możliwe funkcje dodatkowe takie jak przegrzanie basenu o np. 2 stopnie przy nadmiarze ciepła z Solarów czego efektem będzie brak potrzeby ogrzewania przez 2 do 4 dni z Pomp Ciepła, okresowe obniżanie temperatury wody przy dłuższej nieobecności użytkownika (urlop ferie zimowe itp.).

Dodatkową funkcją może być wstrzymanie ogrzewania wody basenu przez pompy ciepła na podstawie prognozy pogody o nasłonecznieniu.

Układ podgrzewania wody basenowej może być wyposażony w zabezpieczenia przed nadmiernym nagrzaniem wody w rurach po wymienniku solarnym i z  układu CO, poprzez regulację przepływu czynnika grzewczego. Zaleca się stosowanie  wymienników przeliczonych na niskie parametry czynnika i zawory wraz z napędami proporcjonalnymi BELIMO.

 

 

 

 

kontakt

Zintech Krzysztof Zaśko

ul. Armii Krajowej 13/7
23-460 Józefów
tel. kom.: +48 502 676 002
krzysiek@zintech.pl